Evim a fyzika 21. století

Není tomu tak dávno co největším pokrokem vědy byla svítící žárovka. V dnešní době je ale současná věda mnohem dále a je také mnohem větší množství informací, které lidstvo zná. Naučit se všechny současné poznatky fyziky (nebo i celého lidstva) je pro jednotlivce nereálné.

To co ale můžeme pro naše studenty udělat, je dám jim nejen přehled klasických témat fyziky, ale také je seznámit s novými poznatky a moderními technologiemi. Nejdůležiťější částí je hlavně naučit studenty vědecky myslet a poznávat. 

 Projekty - nižší gymnázium 

                Impuls síly Skládání sil 3. Newtonův zákon
  Archimedův zákon Hydrostatický tlak Magnetické pole
  Přetlak, podtlak, vakuum Tření Terénní výjezd
  Elektrická energie Elektrický proud Elektrický proud - úvod
  Kmitání Magnetická indukce Měrná tepelná kapacita
  Měření elektrického proudu Napětí a odpor Ohmův zákon
  Teplota tání thiosíranu Vedení tepla Výkon elektrického proudu
  Výsledný odpor - paralelní zapojení Výsledný odpor - sériové zapojení Zapojení rezistorů paralelně
  Zapojení rezistorů sériově Zvuk Teplota a její měření
       

Projekty - vyšší gymnázium

  Demonstrace latentního tepla Exponenciální pokles ve fyzice Fyzika v kuchyni
  Lab. práce - úvodní cvičení Měření povrch. napětí vody Nejistoty měření
  Perioda kyvadla Rychlá fyzika Tuhost pružiny
  Měrné skupenské teplo vody USB-mikroskop Wattmetr
  WolframAlpha    
  Terénní výjezd: Energie a světlo (4 měření) Pružnost a pevnost (4 měření)
  Impulz síly Rezonance Rychlost střely
  Skládání vlnění Závaží na pružině  

 

 

 

 

Galerie

Soubory