O projektu

Velkým problémem celého českého školství je podle mezinárodních výzkumů zřejmý pokles zájmu žáků o studia přírodovědných předmětů. Příčinou je zejména nedostatečná motivace žáků a současné metody výuky. Proto je cílem našeho projektu zkvalitnit, zmodernizovat a zefektivnit výuku přírodovědných předmětů s důrazem na aktivizující metody, rozvoj badatelského myšlení žáků a klíčových kompetencí studentů. Během letošního roku projdou naši pedagogové řadou školení, jak tyto metody efektivně využít ve výuce, škola získá prostředky na vybavení laboratoří přírodovědných předmětů moderní interaktivní technikou a bude spuštěn školní interaktivní výukový portál.

dsc_0428.jpg fyzika2.jpg dsc_0470.jpg

Studenti tak budou moci pracovat s  čidly, která jsou schopna velmi citlivě a přesně měřit řadu fyzikálních a chemických veličin. Ve spojení s počítačovou technikou se naučí tyto výsledky zpracovat do souhrnných tabulek a přehledných grafů, a po té je vhodně vyhodnocovat. Od zvýšeného podílu činnostní výuky a kladení důrazu na využití informačních technologií si slibujeme nejen větší zájem studentů o přírodovědné předměty, ale i rozvoj jejich dovedností v oblasti informačních technologií, které využijí i v jiných oblastech.
To vše pochopitelně něco stojí. Náklady projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ve výši zhruba 3,5 milionu korun budou čerpány postupně na školení pedagogů, tvorbu inovativních materiálů, nákup techniky, vytvoření databáze výukových e-materiálů i předávání zkušeností mezi pedagogy. Součástí bude i vzdělávací pobyt studentů, kde se naučí pracovat s měřícími přístroji v terénu.V přírodovědných předmětech budeme využívat experimentálních systémů a pomůcek, jejichž prostřednictvím budou  žáci  vedeni k rozvoji badatelského myšlení. Zapojení vyučující vytvoří vlastní výukové materiály, které budou zveřejněny na našem e-learningovém portálu, do tvorby budou aktivně zapojeni i studenti. K dispozici  navíc získáme  rozsáhlou databázi výukových programů. Přestože je naše škola v českém školství spíše výjimkou a netrpí nezájmem našich absolventů o techniku a přírodovědné vzdělání, tak i nás potěší možný (a doufáme, že i prokazatelně zvýšený) zájem o studium přírodovědných oborů.
Písmena v názvu projektu prozrazují ambice řešitelů: přeměnit výuku přírodovědných předmětů na moderní interaktivní společnou činnost vyučujících a studentů - eVIM -(výuka interaktivní moderní).zájem o studium přírodovědných oborů.

Studenti tak budou moci pracovat s  čidly, která jsou schopna velmi citlivě a přesně měřit řadu fyzikálních a chemických veličin. Ve spojení s počítačovou technikou se naučí tyto výsledky zpracovat do souhrnných tabulek a přehledných grafů, a po té je vhodně vyhodnocovat. Od zvýšeného podílu činnostní výuky a kladení důrazu na využití informačních technologií si slibujeme nejen větší zájem studentů o přírodovědné předměty, ale i rozvoj jejich dovedností v oblasti informačních technologií, které využijí i v jiných oblastech.


To vše pochopitelně něco stojí. Náklady projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ve výši zhruba 3,5 milionu korun budou čerpány postupně na školení pedagogů, tvorbu inovativních materiálů, nákup techniky, vytvoření databáze výukových e-materiálů i předávání zkušeností mezi pedagogy. Součástí bude i vzdělávací pobyt studentů, kde se naučí pracovat s měřícími přístroji v terénu.V přírodovědných předmětech budeme využívat experimentálních systémů a pomůcek, jejichž prostřednictvím budou  žáci  vedeni k rozvoji badatelského myšlení. Zapojení vyučující vytvoří vlastní výukové materiály, které budou zveřejněny na našem e-learningovém portálu, do tvorby budou aktivně zapojeni i studenti. K dispozici  navíc získáme  rozsáhlou databázi výukových programů. Přestože je naše škola v českém školství spíše výjimkou a netrpí nezájmem našich absolventů o techniku a přírodovědné vzdělání, tak i nás potěší možný (a doufáme, že i prokazatelně zvýšený) zájem o studium přírodovědných oborů.


Písmena v názvu projektu prozrazují ambice řešitelů: přeměnit výuku přírodovědných předmětů na moderní interaktivní společnou činnost vyučujících a studentů - eVIM -(výuka interaktivní moderní).zájem o studium přírodovědných oborů.