Úvod

Od 1. ledna 2012 probíhá na naší škole přírodovědný projekt e-VIM (výuka interaktivní moderní), který je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřený na zvýšení zajímavosti přírodovědných předmětů (chemie, fyzika a biologie) prostřednictvím využití moderních přístrojů a metod. Součástí projektu bude vybavení laboratoří právě o tyto moderní přístroje, čidla a elektronické součásti, možnost práce v elearningovém prostředí nebo terénní pobyt, kde příslušné moderní metody a technologie využijeme v praxi.

Více o projektu...

Novinky

Hodnocení

Prosím studenty i učitele, aby vyplnili formulář na celkové hodnocení projektu

Vloženo 02/01/2013

Závěrečný seminář eVIM

Od 13:00 - závěrečné zhodnocení, prezentace výstupů, diskuse nad přínosem projektu

Vloženo 19/12/2012

Podzimní výjezd

Sraz 15.10. 12 v 8:00 před školou - všichni odevzdají List účastníka a podepsanou bezinfekčnost, Návrat v pátek 19.10.12 kolem 15:00

Vloženo 14/10/2012

Shrnutí 3. monitorovacího období

Schůzka ve středu 3.10. ve 14:30

Vloženo 01/10/2012

Plán podzimního výjezdu, příprava materiálů

Rozpis projektů dle skupin - 10 skupin po 10 žácích, každý si připraví náplň na 4 projektová půldne. Do 14.9. rozdat informační letáky pro děti a vybrat dotazník zájmu o předměty. V úterý 18. září - rozdělení do skupin a připravení rozpisu pro učitele

Vloženo 12/09/2012